Kirchenführung St. Kolumban

 

St. Kolumban
Kolumban, ein unruhiger Rebell in Bregenz

Kirchenraumpädagog/en/inn: Thomas Steurer
Dauer ca. 90 Minuten, Kosten 105 Euro, Treffpunkt: St. Kolumban Kirche Haupteingang